P.K.O. chce być platformą wymiany myśli oraz forum promocji kultury otwartej.
Czym jest kultura otwarta?
W naszym rozumieniu jest to kultura wolna od lęku i przymusu. Prawdziwie wolna sztuka...
Kultura europejska to kultura wolności, ale jest to wolność nie tylko od norma społecznych,
ale także od popędów, które każą nam łamać te normy...


Polub nas na Facebooku
e - m a i l :   kontakt.z.nami@pko.eu


Copyright © Pracownia Kultury Otwartej, Instytut Północny (IP) 2011-2021